HỘI THẢO GÓP Ý VỀ DỰ THẢO LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

  • Trang chủ /
  • HỘI THẢO GÓP Ý VỀ DỰ THẢO LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

HỘI THẢO GÓP Ý VỀ DỰ THẢO LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

  • Tháng Mười 2, 2019
  • Đăng bởi admin
  • 0 bình luận


HỘI THẢO GÓP Ý VỀ
DỰ THẢO LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN 

Ngày 01 tháng 10 năm 2019, tại Hà Nội, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tòa án nhân dân Tối cao phối hợp tổ chức Hội thảo về góp ý về dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (sau đây gọi tắt là “Dự thảo Luật Hòa giải, Đối thoại”).
Mục đích của Dự thảo Luật Hòa giải, Đối thoại là góp phần làm cho các bên tự nguyện chấm dứt xung đột hoặc giúp cho các bên có thể thoả thuận được những tranh chấp, xung đột. Hòa giải thành, đối thoại thành giúp giải quyết triệt để các tranh chấp mà không phải mở phiên tòa xét xử, giảm tải cho ngành Tòa án, giảm chi phí xã hội cũng như ngăn ngừa các hệ lụy phát sinh từ các tranh chấp.
Tại buổi Hội thảo, Tiến sĩ – Luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh (Giám đốc Công ty Luật TNHH TNJ) cùng các chuyên gia đã góp ý, thảo luận sôi nổi để góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật Hòa giải, Đối thoại.
Dự kiến tháng 10-2019 (kỳ họp thứ 8) Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến lần thứ nhất đối với Dự thảo Luật Hòa giải, Đối thoại. Và đến tháng 5-2020, Quốc hội thảo luận lần thứ hai và thông qua Dự thảo Luật Hòa giải, Đối thoại tại Tòa án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *