Tác giả: admin

RA MẮT HỘI TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TP. HCM

Ngày 06/01/2018, Hội Trọng tài Thương mại TP. HCM (HCCAA) đã tổ chức Đại hội lần I nhiệm kỳ 2018 – 2023 sau khi được thành lập ngày 13/11/2017 theo Quyết định số 5994/QĐ-UBND của UBND TP. HCM. Đây là bước ngoặc quan trọng trong hoạt động nghề nghiệp của các Trọng tài viên trên.

Xem thêm