Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, tận tâm của TNJ, công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn tiền tố tụng và tham gia tố tụng trong các vụ án:

Vụ Án Hình Sự

Công ty Luật TNJ với đội ngũ luật sư giỏi về tranh tụng đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách và tham gia bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong giai đoạn sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm của vụ án hình sự, cụ thể:

  • Tham gia thu thập chứng cứ, nghiên cứu hồ sơ vụ án nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử: Luật sư  góp phần tích cực vào việc giúp cơ quan điều tra thu thập chứng cứ của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ; làm sáng tỏ những chứng cứ vô tội, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can, bị cáo nhằm hạn chế tình trạng oan sai và vi phạm thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra, tạo điều kiện cho việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật.
  • Hỗ trợ khách hàng thực hiện quyền kháng cáo các bản án, quyết định của Tòa án cũng như thực hiện trình tự thủ tục Tái thẩm, Giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật.

Vụ án/việc dân sự, thương mại, lao động và hôn nhân gia đình

Với đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ án có nhiều tình tiết phức tạp trong giai đoạn tiền tố tụng và tại Toà án các cấp hoặc Trọng tài, cụ thể:

  • Tư vấn, phân tích và đánh giá về các tình tiết của vụ án theo quy định của pháp luật và đưa ra giải pháp tối ưu cho khách hàng nhằm giải quyết tranh chấp;
  • Đại diện cho khách hàng đàm phán trực tiếp với các bên có liên quan trong các vụ tranh chấp nhằm giải quyết hiệu quả trên tinh thần hợp tác và thiện chí để giữ vững mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp giữa các bên;
  • Tham gia xác minh, thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ, tài liệu cũng như tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện; cung cấp bằng chứng chứng minh cho yêu cầu khởi kiện, yêu cầu Tòa án áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, thay đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp khẩn cấp tạm thời.
  • Đại diện theo ủy quyền hoặc tham gia tranh tụng với vai trò luật sư tại tòa án hoặc trọng tài nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ án/việc dân sự, kinh doanh thương mại các cấp sơ thẩm, phúc thẩm cũng như tại cấp Giám đốc thẩm/Tái thẩm/Thủ tục đặc biệt (nếu có).

Vụ án hành chính

Các luật sư chuyên về lĩnh vực hành chính của Công ty luật TNJ sẽ giúp cho khách hàng đánh giá chính xác, khách quan các quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đưa ra các giải pháp nếu quyết định hành chính vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, cụ thể như:

  • Tư vấn về quyền khiếu nại cũng như trình tự, thủ tục đối với quyết định, hành vi hành chính; soạn thảo đơn khiếu nại, tham gia giải quyết khiếu nại, tham gia các buổi đối thoại cùng với khách hàng, cung cấp bằng chứng, chứng cứ, sao chụp tài liệu, hồ sơ khiếu nại.
  • Tư vấn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án: tham gia điều tra, thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ, tài liệu; tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo đơn khởi kiện, chuẩn bị hồ sơ xuất trình trước tòa án, cung cấp bằng chứng chứng minh cho yêu cầu khởi kiện, yêu cầu Tòa án áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, thay đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp khẩn cấp tạm thời.
  • Đại diện theo ủy quyền hoặc cử luật sư tham gia tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các vụ án hành chính để bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng tại Tòa án các cấp trong các vụ án hành chính.