Tiến sĩ – Luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh

 • Trang chủ /
 • Tiến sĩ – Luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh

NGUYỄN THỊ KIM VINH

Luật sư – Nhà sáng lập Công ty Luật TNHH TNJ

Email : nguyenthikimvinh@tnjlegal.com

  Lĩnh vực chuyên môn :

 • Giải quyết tranh chấp
 • Tư vấn
 • Đào tạo

  Trình độ chuyên môn :

 • Tiến sĩ (Viện Nhà nước và Pháp luật, Việt Nam)
 • Thạc sĩ Luật (Viện Nhà nước và Pháp luật, Việt Nam)
 • Cử nhân Luật (Đại học Karl-Marx, Leipzig, Đức)
 • Chứng chỉ Trọng tài viên (Trọng tài Kinh tế, Việt Nam)

Hồ sơ

Tiến sĩ NGUYỄN THỊ KIM VINH là nhà sáng lập Công ty Luật TNHH TNJ, chuyên về giải quyết tranh chấp và tư vấn thương mại. Tiến sĩ Vinh cũng là Trọng tài viên sáng lập Trung tâm Trọng tài Thương mại Tài chính (FCCA), là một cơ quan xét xử độc lập với Tòa án về các tranh chấp thương mại. Ngoài ra, Tiến sĩ Vinh còn từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng như:

 • Đảm trách nhóm chuyên về tranh tụng tại LNT & Partners.
 • Đảm nhiệm vai trò của một Trọng tài viên kinh tế trong vòng 14 năm.
 • Thẩm phán tòa án Nhân dân Tối cao trong 8 năm.
 • Thẩm phán Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm.
 • Giảng viên của Học viện Tư pháp trong nhiều năm.

Tiến sĩ Vinh đã xây dựng cho mình danh tiếng vững chắc nhờ trình độ giải quyết các vụ án tranh chấp trong thương mại và kinh doanh, lao động, quản trị doanh nghiệp, hôn nhân và gia đình, các vụ án dân sự cũng như hình sự. Hơn nữa, Tiến sĩ Vinh còn được bổ nhiệm làm giám khảo của các kì thi học thuật của Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tham gia vào các chương trình đào tạo sau đại học của nhiều trường Đại học danh tiếng, trong đó, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ điển hình.

Trước khi sáng lập TNJ Legal, Tiến sĩ Vinh đã là đồng sáng lập LNT & Partners và Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam. Tiến sĩ Vinh đã tích lũy được khả năng xử lý tình huống một cách hiệu quả và đầy ấn tượng.

Tư cách thành viên:

 • Đoàn Luật sư Việt Nam.
 • Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Trọng tài viên sáng lập Trung tâm Trọng tài Thương mại Tài chính (FCCA).
 • Cựu Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Cựu Thẩm phán Tòa án Kinh tế của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Cựu Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.