Lawyer JEAN-MARC DE GREEF

  • Home /
  • Lawyer JEAN-MARC DE GREEF

Tiến sĩ – Luật sư JEAN-MARC DE GREEF

Luật sư

Email : jeanmarc@tnjlegal.com

Lĩnh vực chuyên môn :

  • Tư vấn pháp luật nước ngoài
  • Tư vấn pháp luật quốc tế

 

Trình độ chuyên môn :

  • Cử nhân Luật (Đại học Saint-Louis – Brussels, Bỉ)
  • Thạc sĩ Luật (Đại học tự do Bruxelles, Bỉ)
  • Tiến sĩ ngành Quan hệ quốc tế (Đại học tự do Bruxelles, Bỉ)