Tiến sĩ LƯU QUỐC THÁI

LƯU QUỐC THÁI

Tiến sĩ – Cố vấn cấp cao

  Lĩnh vực chuyên môn :

 • Pháp luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản
 • Tư vấn khiếu nại, khiếu kiện về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản
 • Đào tạo

  Trình độ chuyên môn :

 • Tiến sĩ (Đại học Luật TP. HCM, Việt Nam)
 • Thạc sĩ Luật Châu Âu (Đại học Lund, Thụy Điển)

Hồ sơ

Tiến sĩ Lưu Quốc Thái tốt nghiệp Cử nhân Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Thạc sĩ Luật Châu Âu tại Đại học Lund, Thụy Điển; Tiến sĩ tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Thái có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành luật, chuyên tư vấn cho các cá nhân, doanh nghiệp các vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản. Hiện nay, Tiến sĩ Thái là tư vấn viên cao cấp Công ty Luật TNHH TNJ, chuyên về pháp luật đất đai và kinh doanh bất động sản. Tiến sĩ Thái còn là Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Thương mại Tài chính (FCCA).

Nhiều năm qua, Tiến sĩ Thái còn giảng dạy tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, và các trường đại học khác, các doanh nghiệp. Với việc đảm nhận những vị trí nêu trên, Tiến sĩ Thái đã xây dựng cho mình danh tiếng vững chắc nhờ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn trong việc tư vấn các vụ án tranh chấp liên quan tới bất động sản.

Tóm lược

Kinh nghiệm thực tiễn

 • Giảng viên Trường Đại học Luật Tp. HCM;
 • Tư vấn và đào tạo pháp lý cho một số trường đại học;
 • Tư vấn cho các cá nhân, doanh nghiệp các vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản;…

Tư cách thành viên

 • Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Thương mại Tài chính (FCCA)
 • Cố vấn cao cấp Công ty Luật TNHH TNJ