Chuyên mục: Uncategorized

Giới thiệu

TNJ là một công ty luật chuyên nghiệp với các dịch vụ về tư vấn pháp lý và tham gia tranh tụng trong các lĩnh vực như Hình sự, Hành chính, Dân sự, Thương mại,Lao động và Hôn nhân gia đình. Bên cạnh đó, công ty còn cung cấp các khóa học đào tạo pháp.

Xem thêm